Læge i Senegal

Åben kort
Lokal tid:
07:36:56

Dispensaire Yeumbeul Layene

Unnamed Road,, Dakar
doctorLæs mere

Guide Spirutuel De La Culture Africaine

Unnamed Road,, Dakar
doctorLæs mere

CENTRE de SANTE

COMICO IV YEUMBEUL NORD, Dakar
doctorLæs mere

CABINET DENTAIRE DABAKH

1858, Pikine Rue 10, Dakar
doctorLæs mere

Clinique Kelebana

Pikine Rue 10, Dakar
doctorLæs mere

Centre Medico Social IPRES Cite Sotiba

SOTIBA, Route de Rufisque, Dakar
doctorLæs mere

Poste De Sante Petit Mbao

Unnamed Road, Dakar
doctorLæs mere

CABINET CHEIKH OMAR DIOP

Fadia, Dakar
doctorLæs mere

Tradipraticien

Cité Fadia, Villa 227, Dakar
doctorLæs mere

Plateau médical absa

Route Grand Mbao, Dakar
doctorLæs mere

Dental Practice LUMEN VERUM

Route Grand Mbao, Pikine
doctorLæs mere

📑 Alle kategorier i Senegal

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning